Shteti të së drejtës

Shteti të së drejtës

Për vetëm dy ditë, dy raste dëmtojnë sistemin gjyqësor në Kosovë. Rasti parë është i lidhur me dorëheqjen e shefit të gjyqtarëve në detyrë në misionin EULEX dhe i dyti ka të bëjë me…

Agim Sulaj

Agim Sulaj

Kush kishte dyshuar se Shqipëria, shtet i konsideruar më i mbyllur në botë mbas viteve të 60-ta, ishte vendi ku do të lind një revistë satirike ?

Grua shqiptare

E po të ishte nëna shqiptare prostitutë ? (1/2)

E po të ishte nëna shqiptare prostitutë ? (1/2)

Fjala “kurvë” në frengjisht është “pute”. Eshtë term që shpesh përdoret për të shenjuar një vajzë me sjellje të këqija, por në disa shqiptarë merr një karakter më të dykuptimtë se kudo gjetkë. Në fakt, një vajzë e re që merr lirinë e frekuenton një djalë shihet si kurvë. Pavarësia ekonomike dhe liria janë për ta karakteri normal i prostitutës.

E po të ishte nëna shqiptare prostitutë ? (2/2)

E po të ishte nëna shqiptare prostitutë ? (2/2)

Nëna është universalisht qenie e shenjtë, e paprekshme. Çdo ide e degradimit të personit të saj përbën sakrilegj. Sepse ajo është një qenie e shenjtëruar në altarin e mëmësisë; ajo është e përkushtuar ndaj burit dhe fëmijëve të saj; ajo është virgjëreshë, mit i paseksuar për këta të fundit, dhe pikërisht për të njëjtën arsye…

Dosja Ukshin Hoti

Share This