UKSHIN HOTI, chronologie

UKSHIN HOTI, chronologie

par | 19 Nov. 2014 | Document, Dossier Ukshin Hoti, Histoire

1943 – 17 juin:Naissance. 1950 – 1958 : Études primaires (à Krusha e Madhe et Rogovë të Hasit). 1958 – 1963 : Études secondaires (à Prizren puis à Prishtina). 1963 – 1964 : Enseignement à l’école primaire de Krusha e Madhe. 1964 – 1968 : Faculté des sciences...

UKSHIN HOTI, kronologjia

UKSHIN HOTI, kronologjia

1943 – 17 qershor : Lindja. 1950 – 1958 : Shkollimin fillore në Krushë të Madhe dhe në Rogovë të Hasit. 1958 – 1963 : Shkollen normale në Prizren dhe në Prishtinë. 1963 – 1964 : Arsimtarë në shkollen fillore të Krushës së Madhe. 1964 – 1968 : Studime në Shkencat...

Share This